Verbinding maken met de waarheid van je dierbare

Waan-zinnig Gesprek is speciaal ontworpen voor naasten. Leer op een laagdrempelige manier in contact te komen en te blijven met je dierbare in psychose.

 

Voor de naasten

Naasten dragen vaak een grote zorg voor hun psychosegevoelige dierbare. Dit vangnet is enorm belangrijk voor het herstel, maar tegelijkertijd vaak erg zwaar. Hoe moet je als naaste omgaan met deze situatie? Wat kun je als naaste doen om niet in conflict te komen? Waan-zinnig Gesprek helpt vertrouwen te krijgen in gesprek.

DIALOOGSPEL

Waan-zinnig Gesprek

Het dialoogspel Waan-zinnig Gesprek speel je samen met andere naasten. Aan de hand van verschillende thema’s ga je in gesprek en leer je praktische handvatten om verbinding te maken met je dierbare in psychose.

 

ACHTERGROND

Totstandkoming dialoogspel

In samenwerking met diverse zorgprofessionals heeft ontwerper Twan het dialoogspel Waan-zinnig Gesprek ontwikkeld. Psychosegevoeligheid komt in zijn persoonlijke omgeving voor en die ervaring is leidend geweest voor de totstandkoming van het spel. 

Het dialoogspel is gebaseerd op verschillende communicatiemethodieken uit de psychiatrie.

 

Wat mensen zeggen over Waan-zinnig Gesprek