Dialoogspel

Waan-zinnig Gesprek

€ 17,50

Waan-zinnig Gesprek

€ 17,50

Hoe kun je verbinding maken met je dierbare in psychose? Waarom gaat het soms mis of ontstaat er een conflict? Waarom spreken jullie niet altijd dezelfde taal? Waan-zinnig Gesprek leert je in spelvorm om te gaan met veelvoorkomende valkuilen, misverstanden én biedt praktische handvatten om beter om te gaan met deze moeilijke situatie. Ga op een veilige en laagdrempelige manier met andere naasten in gesprek. Aan de hand van onze thema’s leer je in contact te komen én te blijven met je dierbare in psychose.

Heeft u een vraag of wilt u in contact komen? Klik dan hier!

Een echte gespreksopener

Praten over psychose is lastig. Iedereen gaat anders met de situatie om en vaak is het gevoel van onmacht groot. Zeker als het even niet lukt om écht met elkaar in contact te komen. Tijdens het spel is er ruimte voor elkaars emoties, meningen en handelswijze. Waan-zinnig Gesprek biedt een opening naar een bijzonder gesprek.

Maak niet alleen verbinding met je dierbare maar ook met elkaar

Elkaar begrijpen begint bij een goed gesprek. Dit geldt voor het contact met je dierbare, maar zeker ook voor de naasten onderling. Door de problematiek rondom de psychose kunnen de eigen emoties en behoeften overschaduwd worden. Juist door samen in gesprek te gaan over veelvoorkomende scenario’s binnen psychose, met ruimte voor elkaars emotie en handelswijze, stimuleer je open en waardevolle gesprekken.

Voor iedereen een passend scenario

Tijdens het spel ga je in gesprek over veelvoorkomende scenario’s, gebaseerd op bekende symptomen van psychose. Zo is voor iedereen een scenario te vinden die aansluit bij de persoonlijke situatie of fase van psychose waarin uw dierbare zit. Het spel heeft zes verschillende thema’s met elk zes verschillende scenario’s.

Onze thema’s zijn:
Argwaan & Complot: gaat over complottheorieën, paranoïde gedachten en achterdochtigheid.
Opname & Medicatie: gaat over situaties in en rondom de GGZ.
Zelfoverschatting: gaat over euforie en in contact staan met hogere machten.
Verlies: gaat over verlieservaringen en teleurstellingen.
Horen & Zien: gaat over hallucinaties en stemmen.
Drugs & Afvlakking: gaat over gebruik van verdovende middelen en afvlakking van emotie.

Wilt u meer informatie over psychose, de fases van psychose en bekende symptomen? Ga dan naar: www.psychosenet.nl

Speel samen met familie, lotgenoten of alleen

Voor Waan-zinnig Gesprek is bewust een spelvorm gekozen. Door spelprincipes te gebruiken, wordt het leren van moeilijke theorie laagdrempelig en behapbaar. Dit wordt  gamificatie genoemd en zorgt ervoor dat mensen op een actieve manier leren hun gedrag op een positieve wijze te sturen.

Het spel is ontworpen om in een kleine kring van familie, vrienden, kennissen of lotgenoten te spelen. De kracht van het spel is: verbindingen maken met elkaar en leren om verbinding te maken met de waarheid van je dierbare. Daarnaast kan het spel gebruikt worden als naslagwerk om zelf met de methoden aan de slag te gaan.

Gebaseerd op methoden uit de praktijk

Waan-zinnig Gesprek is gebaseerd op verschillende methodieken uit de praktijk. Zo staat het ‘positieve gezondheidsmodel’ van Machteld Huber centraal. Hierin wordt gezondheid breder gezien dan alleen symptoombestrijding. In combinatie met kennis van de LEAP-methode en Verbindende Gesprekstechnieken, die specifiek gericht zijn op verbinding maken met psychose, is deze kennis gebundeld tot een handzaam en laagdrempelig dialoogspel voor naasten. Wilt u meer weten over de achtergrond?
Klik dan op deze link

Fotogalerij