Positieve Gezondheid

Waan-zinnig Gesprek richt zich op Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid dan alleen symptoombestrijding: het deelt gezondheid op in zes dimensies die samen bepalen wat het leven mooi en betekenisvol maken

Vaak is bij mensen met psychosegevoeligheid te zien dat ze op meerdere punten binnen deze zes dimensies laag scoren door de effecten van psychose. Dit zorgt ervoor dat niet alleen hun algehele positieve gezondheid afneemt, maar ook de kans op psychose wordt versterkt: isolement versterkt namelijk de kans op psychose.

De stress en onmacht die naasten in dit proces ervaren zorgt er onherroepelijk voor dat ook hun algehele positieve gezondheid afneemt én ze minder goed in staat zijn hun naasten bij te staan. Door te leren verbinding te maken met de waarheid van je dierbare is het mogelijk om achter onderliggende angsten, frustraties en wensen te komen. Zo kun jij als naaste gaan samenwerken met je dierbare om binnen één of meerdere dimensies van positieve gezondheid, voor jouw dierbare én voor jezelf, verbetering te verwezenlijken. Dit begint vaak al door een luisterend oor te bieden en elkaar te begrijpen, zonder ongevraagd advies of een mening te geven. En dat is precies wat de LEAP-methode en Verbindende Gesprekstechnieken leren.

Wilt u meer informatie over positieve gezondheid? Ga dan naar: www.iph.nl